1.
BARAN, Ivo. Polští socialisté na československém Těšínsku v meziválečném období – příklad střetu identit a loajalit v národnostně smíšeném pohraničním regionu. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 grudzień 2015, T. 33, nr 2, s. 103–121. [udostępniono 18.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2015.020.