1.
KUCHARSKI, Adam. Grand Tour Tomasza, Michała i Marcina Zamoyskich z przełomu XVII i XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 grudzień 2015, T. 33, nr 2, s. 73–101. [udostępniono 22.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2015.019.