1.
PAWLAK, Marcin N. Herodes Attyk i Ateńczycy. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 listopad 2015, T. 33, nr 2, s. 3–32. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2015.016.