1.
PIELAS, Jacek. Kariery urzędnicze i pozycja społeczno-majątkowa podkomorzych ziemskich w Małopolsce w XVI–XVII wieku na tle porównawczym. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 16 wrzesień 2015, T. 32, nr 1, s. 31–57. [udostępniono 19.7.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2015.002.