1.
TOMCZAK, Sandra. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Przemoc wobec ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do połowy XX wieku” Toruń, 21–23 listopada 2012 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 19 kwiecień 2013, T. 24, nr 1, s. 229–235. [udostępniono 3.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2013.012.