1.
SMOLAREK, Karolina. Dorota Żołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Codzienność dziecięca opisana słowem i obrazem. Życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, ss. 192. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 19 kwiecień 2013, T. 24, nr 1, s. 207–210. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2013.010.