1.
PAWLIK-KWAŚNIEWSKA, Weronika. Reszut-ha-jachid trzech kobiet. O siedemnastowiecznej autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety na marginesach. Trzy siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 392. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 19 kwiecień 2013, T. 24, nr 1, s. 183–192. [udostępniono 24.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2013.008.