1.
ZALESKA, Ilona. Wokół idei stronnictwa katolickiego w Królestwie Polskim. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 kwiecień 2013, T. 24, nr 1, s. 47–74. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2013.003.