1.
GILLMEISTER, Andrzej. Foucault i matrony. Kobiety w religii rzymskiej: między potestas a potentia. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 kwiecień 2013, T. 24, nr 1, s. 3–16. [udostępniono 4.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2013.001.