1.
DRZEWIECKA, Dorota & NIEDŹWIEDZKA, Magdalena. Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 241–246. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.070.