1.
FALKOWSKI, Tomasz. Historia ciała, tom 2 (Od Rewolucji do I wojny światowej), red. A. Corbin, przeł. K. Belaid i T. Stróżyński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 198–203. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.066.