1.
ZAWADZKA-MORAWIECKA, Joanna. Barbara Obtułowicz, Maria Amparo Muñoz y de Burbon Księżna Czartoryska, wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 294. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 194–198. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.065.