1.
SWIANIEWICZ, Jan. Tomasz Falkowski, Myśl i zdarzenie. Pojęcie zdarzenia historycznego w historiografii francuskiej XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2013, ss. 393. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 165–175. [udostępniono 29.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.062.