1.
NIEUWAŻNY, Andrzej. „Pozostały tylko … cygarry”. Opinie polskich weteranów o wojnie w Hiszpanii w świetle ich korespondencji. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 131–154. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.060.