1.
CHAMPION, Emilie. Marszałek książę de Richelieu jako postać literatury libertyńskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 73–86. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.058.