1.
KURAS, Katarzyna. Teatr śmierci w służbie majestatu. Trzy exempla z dziejów Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 43–72. [udostępniono 7.6.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2014.057.