1.
CENDROWSKI, Sławomir. Nowe ustalenia w kwestii śmierci i pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 28 maj 2015, T. 31, nr 4, s. 19–41. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.056.