1.
DOMINIAK, Łukasz M. Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 27 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 283–285. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.038.