1.
BARTNICKA, Alicja. Sprawozdanie z konferencji „Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte”, Oldenburg, 31 III–3 IV 2014. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 27 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 275–283. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.037.