1.
ZIELIŃSKA, Agnieszka. Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 27 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 228–236. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.030.