1.
PIELAS, Jacek. Edycje źródeł staropolskich w sytuacji braku podstawowych zespołów archiwalnych (Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opracowanie i wydanie Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 24 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 187–203. [udostępniono 16.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.025.