1.
OBTUŁOWICZ, Barbara. Królowa matka – szara eminencja. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 24 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 111–142. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.022.