1.
MACUK, Andrej. Polityka rosyjska w Rzeczypospolitej w 1733 roku a kandydatura „Piasta”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 25 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 41–110. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.021.