1.
KARCZEWSKA, Joanna. Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 25 październik 2014, T. 29, nr 2, s. 19–40. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.020.