1.
POPIELARZ, Aleksander. Polski monarchista? Działalność publicystyczna i parlamentarna Feliksa Kryskiego. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 15 marzec 2024, T. 68, nr 4, s. 49–75. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2023.030.