1.
BOŻEJEWICZ, Arkadiusz. The Postępowanie wojsk szwedzkich wobec zdobytych miast w czasie wojny polsko-szwedzkiej 1625–1629. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 15 marzec 2024, T. 68, nr 4, s. 77–97. [udostępniono 24.7.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2023.031.