1.
MICHALSKI, Mateusz. Konferencja naukowa „Dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich i niemieckich w okresie od XV do końca XVIII wieku”, Würzburg, 23–24 IX 2013 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 265–270. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.018.