1.
WIŚNIEWSKI, Tomasz. Олег Беген, Олександр Зайцев, Василь Стефанів, Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки), Lwów 2011, ss. 384. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 233–237. [udostępniono 26.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.014.