1.
KOŁOS, Sylwia. Łukasz Biskupski, Miasto Atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013, ss. 320. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 229–232. [udostępniono 29.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.013.