1.
DUSZYŃSKI, Wojciech. Człowiek w antycznym świecie, red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2012, ss. 430. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 209–215. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.010.