1.
WEWIÓR, Przemysław. „Podłe ciała” jako zastosowanie socjologii krytycznej do historii medycyny. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 185–194. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.008.