1.
BŁOŃSKA, Diana. O Muzeum Narodowym w Krakowie w czasie drugiej wojny światowej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 85–128. [udostępniono 23.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.005.