1.
ŚMIECHOWSKI, Kamil. Strategie władz carskich wobec łódzkiej prasy codziennej do 1914 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 6 czerwiec 2014, T. 28, nr 1, s. 63–83. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2014.004.