1.
TOMASZEWSKI, Michał. Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 9 listopad 2022, T. 63, nr 3, s. 3–30. [udostępniono 29.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2022.024.