1.
PENKAŁA-JASTRZĘBSKA, Anna. Intercyza ślubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i majątkowych między małżonkami w dawnej Polsce. : Analiza treści i edycja źródła. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 7 kwiecień 2022, T. 61, nr 1, s. 225–244. [udostępniono 24.2.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2022.008.