1.
KOSIŃSKI, Rafał. A few remarks on the evolution of the manuscript tradition related to the epitome of Theodore Lector’s Church history. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 7 kwiecień 2022, T. 61, nr 1, s. 5–24. [udostępniono 20.4.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2022.001.