1.
ZAGÓRSKA, Paulina. Legenda o Pikusie w kronikach późnego antyku – źródło wyobrażone. Uwagi do książki Krzysztofa Hilmana Pikus w Kronice aleksandryjskiej i u Malalasa. Narodziny mitu u schyłku antyku, Kraków 2019. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 10 maj 2021, T. 59, nr 3, s. 253–274. [udostępniono 3.6.2023]. DOI 10.12775/KLIO.202.029.