1.
GORAJCZYK, Marta Małgorzata. Losy duchowieństwa polskiego więzionego w niemieckich obozach koncentracyjnych w latach 1940-1945 na przykładzie ojców Misjonarzy - więźniów KL Auschwitz i KL Dachau. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 7 kwiecień 2022, T. 61, nr 1, s. 147–174. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2022.005.