1.
ZALESKA, Ilona. Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 21 kwiecień 2021, T. 59, nr 3, s. 115–144. [udostępniono 6.2.2023]. DOI 10.12775/KLIO.202.024.