1.
GOCLON, Jacek Arkadiusz. Andrzej Chwalba, Przegrane zwycięstwo. Wojna polsko-bolszewicka 1918-1920, Wołowiec 2020, ss. 387. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 23 czerwiec 2021, T. 60, nr 4, s. 259–269. [udostępniono 25.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2021.043.