1.
KAZIENKO, Ewelina. Rec. T. Graff, Najstarsze Bractwo Różańcowe w Wadowicach 1616-1822, Seria: Historia. Hereditas. Ecclesia., T. 8, red. A. Bruździński, T. Graff, Kraków 2020, ss. 240. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 10 marzec 2021, T. 59, nr 3, s. 289–296. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/KLIO.202.031.