1.
BRUDEK, Paweł Mariusz. „Cudowna broń” Wehrmachtu przeciwko Powstańcom Warszawskim. O książce Norberta Bączyka i Grzegorza Jasińskiego, Dawid kontra Goliat. Niemieckie środki specjalne w Powstaniu Warszawskim. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 marzec 2021, T. 59, nr 3, s. 275–288. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.202.030.