1.
JUSUPOVIĆ, Monika. Replika na odpowiedź Dariusza Rolnika. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 56, nr 4, s. 191–198. [udostępniono 18.1.2022]. DOI 10.12775/KLIO.2020.066.