1.
KUBIAK, Krzysztof. Portugalska Rewolucja Goździków w 1974 roku. Przyczyny-przebieg-następstwa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 marzec 2021, T. 59, nr 3, s. 193–222. [udostępniono 30.1.2023]. DOI 10.12775/KLIO.202.027.