1.
HOSZOWSKA, Mariola Małgorzata. Wychowanie i polityka. Szkoła Szymona Askenazego we wspomnieniach Antoniego Plutyńskiego (1880-1965). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 29 marzec 2021, T. 59, nr 3, s. 145–166. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.202.025.