1.
LITWIŃSKI, Robert. The last will and testament of Józef Haller. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 307–318. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.045.