1.
PĘKACKA-FALKOWSKA, Katarzyna. The anatomical-surgical and engraving instruments of the Danzig physician Christoph Gottwald. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 279–306. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.044.