1.
MACHAŁEK, Małgorzata. Transition of Polish countryside in the years 1918–1989. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 253–278. [udostępniono 27.11.2021]. DOI 10.12775/KLIO.2020.043.