1.
NIEDZIELSKA, Magdalena. Iron-nail war landmarks in West and East Prussia during the Great War. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 231–252. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.042.