1.
ŻAKOWSKA, Magdalena. A bear and a clockmaker: on origins of “Russian bear” stereotype in Switzerland in the second half of the 19th century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 26 listopad 2020, T. 55, s. 199–230. [udostępniono 26.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2020.041.